Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα ZOOK.GR. Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί και ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τους καταλάβατε και ότι συμφωνείτε με αυτούς πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή.

Η έδρα της ατομικής εταιρείας ZOOK.GR, Βαλούρδος Μιχαήλ βρίσκεται στην οδό Μίνωος 47, Ηράκλειο Κρήτης, τ.κ. 71303, ΔΟΥ: Ηρακλείου, ΑΦΜ: 159213967, ΓΕΜΗ: 159015827000. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά με email στο info@zook.gr ή τηλεφωνικά στο 2810 255202

ΟΡΟΙ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των γενικών όρων και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ανατρέχει σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Αν δεν συμφωνεί, μερικώς ή ολικώς, με το περιεχόμενο των όρων χρήσης συνιστούμε να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους γενικούς όρους χρήσης.        
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ZOOK.GR, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των σχεδίων, των κειμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπόκεινται στις διατάξεις περί κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Απαγορεύεται η τροποποίηση, διανομή ή αναδημοσίευση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο. Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση κι όχι για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ZOOK.GR είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη (τυπογραφικά, αριθμητικά κλπ) που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, για τα οποία λάθη το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR δεν φέρει καμία ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ολόκληρο το περιεχόμενό της ή ο server, που την φιλοξενεί, δεν περιέχουν ιούς που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή του χρήστη. Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν εγκαταστήσει ένα πρόσφατα ενημερωμένο πρόγραμμα για την προστασία από ιούς.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απεικονίσει με τη μέγιστη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την οποία το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR δεν φέρει καμία ευθύνη.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ZOOK.GR και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ZOOK.GR.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες της ιστοσελίδας ZOOK.GR συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την ιστοσελίδα ZOOK.GR στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Η ιστοσελίδας ZOOK.GR παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ZOOK.GR με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή μεταφορική εταιρεία, ανάλογα τον όγκο και το βάρος του προιόντος, στον τόπο που έχετε υποδείξει στο βήμα “Παράδοση”, κατά τη διάρκεια της παραγγελίας σας. Παραλαβές εκτελούνται κι από το κεντρικό μας κατάστημα χωρίς επιβάρυνση.

ΕΛΛΑΔΑ

 • Το κόστος μεταφορικών υπολογίζεται βάσει της κατηγορίας και της ποσότητας των ειδών που θα επιλέξετε. Το ακριβές κόστος μεταφοράς θα σας το εμφανίσει στο καλάθι ( Βήμα 3. Πληρωμή ) πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας
 • Οι συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορών είναι η Elta Courier & Δίαυλος Μεταφορική, καθώς και οι συνεργάτες αυτών σε όλη την Ελλάδα
 • Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες με παραλαβή από το κατάστημα μας 

ΚΥΠΡΟΣ

 • Το κόστος για την αποστολή των παραγγελιών στην Κύπρο ανέρχεται στα 10,00€.
  Το κόστος των μεταφορικών μπορεί να μεταβληθεί σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή βάρους πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 • Αν επιθυμείτε πιο γρήγορη αποστολή και παράδοση, σας προτείνουμε τη προπληρωμή της παραγγελίας
 • Η παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται από την ιστοσελίδα ZOOK.GR πραγματοποιείται εντός 1-7 εργάσιμων ημερών σε Ελλάδα και εντός  5-10 εργάσιμων ημερών σε Κύπρο  και όλους τους άλλους προορισμούς.
 • Οι παραδόσεις με Δίαυλος Μεταφορική γίνονται εντός 1-7 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παραγγελίας 
 • Οι παραδόσεις με εταιρεία Elta Courier γίνονται εντός 1-3 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παραγγελίας. Για παραδόσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές η παραλαβή γίνεται από το κοντινότερο ταχυδρομείο της εκάστοτε περιοχής ή χωριού 
 • Για παραδόσεις με Δίαυλος Μεταφορική σε απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση ανάλογα με τα δρομολόγια της εκάστοτε τοπικής μεταφορικής που παραδίδει σε εσάς
 • Οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να αυξηθούν σε περίπτωση αργιών. Οι μεταφορείς δεν πραγματοποιούν παραδόσεις στις 25/12, 26/12, 01/01 και τα Σαββατοκύριακα.
 • Οι παραδόσεις με Δίαυλος Μεταφορική γίνονται Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00
 • Για τις παραγγελίες που γίνονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ο χρόνος προετοιμασίας αρχίζει να μετράει από την επιβεβαίωση της πληρωμής.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας σας ο οδηγός θα αφήσει σημείωση που θα σας εξηγεί τον τρόπο παραλαβή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Αν επιθυμείτε η μεταφορά να πραγματοποιηθεί από courier ή μεταφορική εταιρεία της αρεσκείας σας, το ZOOK.GR δεν θα σας χρεώσει μεταφορικά έξοδα στη τιμολόγηση της παραγγελίας. Θα μας αναγράψετε στα σχόλια της παραγγελίας την εταιρεία που θελετε να αποστελούν και θα ερθουμε σε επικοινωνία μαζί σας για διευκρινίσεις. Σε αυτή τη περίπτωση δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικαταβολής και το κόστος μεταφορικών το αναμβάνετε εσείς με την εκάστοτε εταιρεία. 
 • Παραγγελίες με ογκώδη προιόντα, όπως όργανα γυμναστικής, τραπέζια πινγκ πονγκ, μπιλιάρδα, έπιπλα κλπ παραδίδονται επί πεζοδρομίου ή κατόπιν συνεννόησης για το κόστος στο χώρο σας.
 • Όλα τα ογκώδη προιόντα, όπως όργανα γυμναστικής, τραπέζια πινγκ πονγκ, μπιλιάρδα, έπιπλα κλπ αποστέλλονται αμοντάριστα και αμπαλαρισμένα με αναλυτικές οδηγίες συναρμολόγησης, για λόγους ασφάλειας και κόστους μεταφοράς.
 • Η παράδοση κατ’ οίκον ισχύει με την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα μπορούν να παραδοθούν με τη χρήση δύο (2) ατόμων, είτε με χρήση ανελκυστήρα, είτε με τις σκάλες. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση γερανού, το κόστος επιβαρύνει τον πελάτη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Στο ZOOK.GR θέλουμε να μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι με την αγορά σας, σε περίπτωση που κάτι δεν σας αρέσει ή δεν σας κάνει ή ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν της παραγγελία σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος σε άλλο χρώμα ή/και σε άλλο είδος.

Για τη διαδικασία αντικατάστασης, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής είναι έως και 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής και η αποστολή του είναι δωρεάν εφόσον το επιστρέψετε με τον ίδιο ταχυμεταφορέα ( χρέωση παραλήπτη ). Σε περίπτωση που το επιστρέψετε με άλλο ταχυμεταφορέα η χρέωση επιβαρύνει τον αποστολέα. Βαρή και ογκώδη προιόντα που παραλάβατε με μεταφορική εταιρεία η επιστροφή γίνεται σε συνεννόηση με το τμήμα εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 2810-255202 ή στο e-mail info@zook.gr.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας και εφόσον δεν έχει γίνει η αποστολή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 2810-255202 ή στο e-mail info@zook.gr. Σε περίπτωση που έχει γίνει η αποστολή της παραγγελίας σας, μπορείτε να την επιστρέψετε με τον ίδιο ταχυμεταφορέα χωρίς έξοδα επιστροφής (Δωρεάν)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες, το προϊόν που παραλάβατε, αιτιολογώντας τον λόγο επιστροφής του. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση και δεν θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα επιστροφής του.

 • Για να επιστρέψετε ένα προϊόν, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το σχετικό έντυπο (Φόρμα Επιστροφής) που παραλάβατε μαζί με το προϊόν και την απόδειξη λιανικής πώλησης
 • Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή, εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προϊόν
 • Σε περίπτωση αντικαταβολής, η εταιρεία μας θα καταθέσει το χρηματικό ποσό σε λογαριασμό που θα μας υποδείξετε

Δικαίωμα Αντικατάστασης εντός 30 ημερών
Για να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες εντός 30 ημερών:

 1. Παραδώστε το προϊόν και συμπληρωμένο το δελτίο επιστροφής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιστροφή του προϊόντος, αλλά παράλληλα να μπορεί να γίνει ενδεχόμενη αλλαγή σε άλλο είδος. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση λόγω μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή προϊόντων:

 • Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
 • Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική συσκευασία του και όλο το περιεχόμενο αυτής
 • Για τα είδη που έχουν ειδική εργοστασιακή συσκευασία θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή φθαρεί η συσκευασία τους.
 • Να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπελάκια ή σημάνσεις μάρκας κ.λ.π. που ενδέχεται να έχουν επάνω τους τα προϊόντα
 • Να μην έχουν συναρμολογηθεί.

Αν το προϊόν τηρεί τα παραπάνω κριτήρια, μπορείτε ελεύθερα να το αποστείλετε για αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων

Εάν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τότε το προϊόν θα επιστρέφεται με δική σας χρέωση

Ελαττωματικό προιόν 

Αν επιθυμείτε να γίνει η επιστροφή του προϊόντος ή μέρος αυτού λόγω κάποιου ελαττώματος θα πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 2810 255202 και επίσης να μας στείλετε στο email στο info@zook.gr φωτογραφία/ες του ελαττώματος. Οι φωτογραφίες βοηθούν στην επικοινωνία μας με τους προμηθευτές μας για να λύνουμε ταχύτερα τα οποιαδήποτε ποιοτικά θέματα προκύπτουν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Για επιστροφές από την Κύπρο και από το εξωτερικό τα έξοδα αποστολής βαραίνουν αυτόν που κάνει την επιστροφή
 • Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για περισσότερες διευκρινήσεις τηλεφωνικά στο 2810 255202 ή γραπτά στο email info@zook.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά Το ηλεκτρονικό κατάστημα ZOOK.GR δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ
Το ZOOK.GR, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και ,αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ZOOK.GR διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα από τρίτη χώρα, υποχρεούνται να τηρούν και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

 

To zook.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα «Αποδοχή Επιλεγμένων»!

To zook.gr χρησιμοποιεί Cookies!
Powered by NETMECHANICS